Sara Högne

Nämndsekreterare Stadsbyggnadsnämnden
Stockholms stad

Under detta anförande kommer Alva Matsdotter och Sara Högne att föreläsa utifrån sina erfarenheter som enhetschef för nämndkansli respektive nämndsekreterare om hur man når effektiv och kvalitetsmässig nämndadministration i den moderna och digitala förvaltningen. Trafikkontorets nämndsekretariat har under flera år uppmärksammats för att jobba kvalitativt och de har vunnit ”Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse”. Anförandet fokuserar på hur de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete med ett integrerat kundperspektiv på ett sekretariat som säljer nämndadministrativa tjänster till andra förvaltningar i Stockholm stad. Du får lära dig om hur sekretariatet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling, kontinuitetsplanering och samverkan för att uppnå en effektiv, rättssäker och kvalitativ nämndprocess samt praktiska exempel på problemlösning i den digitala nämndadministrationen.Sara är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023

13:30
Så skapas en effektiv och kvalitetsmässig nämndadministration i den moderna och digitala förvaltningen
  • Så har vi utarbetat hållbara strukturer för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete på nämndkansliet
  • Hur vi har omfördelat vår tid för att möjliggöra verksamhetsutveckling inom kanslifunktionen som bidrar till att stötta kärnverksamhet, politiker, allmänhet
  • Hur vi arbetar på nya sätt för att hantera ett stort antal ärenden med bibehållen service
  • Så löser vi problem när tekniken inte riktigt är med oss för att säkerställa en hög service
  • Så utvecklar vi våra rutiner för kontinuitetsplanering för att säkra upp vår nämndadministrativa service vid kris eller extraordinär händelse