Sara Kvarnström

Presschef
Polisen

Terror, mord och granskningar av insatser. Kommunikationsvardagen i en av Sveriges största myndigheter handlar mycket om det som kan benämnas kriskommunikation. Både medietrycket och allmänhetens intresse är stort. Samtidigt är kommunikation ett viktigt operativt verktyg och budskap som kommuniceras kan avgöra utgången av en insats. Hur riggar man organisationen för att klara det enorma medietryck som händelser av den här karaktären skapar, vilka kanaler ska man använda och hur fångar man lärdomarna. Under denna föreläsning kommer Sara Kvarnström, presschef på Polisen och bland annat processansvarig för polisens kriskommunikation att dela med sig av viktiga erfarenheter och tips från Polismyndigheten.Sara är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering 2021
Dag 2

11:15
Lyckad krishantering i praktiken
  • Så förbereder vi oss för eventuella omständigheter som kräver krisberedskap
  • Så hanterar, agerar och kommunicerar vi i vår krishantering
  • Kombinera rätt kanaler i din kriskommunikation för bästa effekt
  • Så ser vårt efterarbete ut efter en inträffad krissituation