Sarah Brunzell

Trafikplanerare
Huddinge kommun

Sarah Brunzell arbetar som trafikplanerare på Huddinge kommun med fokus på hållbart resande och barns resor. Hållbart resande och mobilitetsfrågor genomsyrar arbetet med trafikplanering i kommunen, både i konkreta utformnings- och utrymmesfrågor liksom i det övergripande arbetet med gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk. Inom utvecklingsområdet Storängen arbetar kommun och byggaktörer tillsammans med att skapa förutsättningar för hållbar mobilitet. Projektet, som drivs av en och samma aktör – Vincero AB, har en mycket hög ambition inom hållbarhet och innovation. Flera team med namnkunniga forskare och experter engageras parallellt för att ta fram strategier inom mobilitet, energi, miljö, social hållbarhet och digitalisering. Däribland Sara Malm som är trafikkonsult med inriktning mot hållbar transportplanering på Trivector samt Fredrik Drotte som är affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL. Föredragningen kommer att handla om de strategiska ”findings” projektet gjort inom mobilitet, och även diskutera hur plan- och genomförandeprocessens handlingar och avtal behöver anpassas för att göra detta möjligt.Sarah är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

10:00
Så åstadkommer vi stadsutveckling och mobilitets- lösningar i framkant – case Storängen etapp 4, Huddinge kommun
  • Hållbara transporters förutsättningar i större stadsutvecklingsprojekt – hållbart, värdeskapande i stadsmiljön OCH kommersiellt gångbart
  • Vilka möjligheter finns att arbeta med mobilitet i detaljplan, och hur sker kopplingen till andra styrdokument – hur får du allt att hänga ihop?
  • Hur planera för en tillgänglig stad på gåendes och cyklandes villkor?