Sarah Häger

Regional manager Scandinavia and DACH
Enable Banking

Sarah Häger har under de senaste sex åren varit ledare för Nordeas Open Banking Community team, vars syfte är att ge kunder, partners, fintechs och utvecklare en bra upplevelse, samtidigt som de förverkligar sina ambitioner på vår API-plattform. Ansvarsområden har varit PSD2-relaterad utveckling och kommersialisering av öppna APIer. Fokus under Sarah mångåriga arbete har varit att hitta nya sätt att använda tekniken på för att skapa värde för kunder, partners och tredjeparter.Sarah är med som talare på konferensen Framtidens betalningslösningar 2022
1 december

11:50
Hur har sex år med Open Banking påverkat betalmarknaden? – lärdomar och framtidsspaning
  • Viken effekt har regelverket för Open Banking på utvecklingen av tjänster?
  • Hur ser utvecklingen ut av tredjepartssamarbeten för Open Finance med API:er?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar har Open Banking med API:er jämfört med en traditionell infrastruktur för betalningar?
  • Vilka möjligheter öppnar det kommande PSD3-direktivet upp för nya betaltjänster?
  • Hur ser det finansiella landskapet ut om 5 år?