Sascha Benes

Digitaliseringsstrateg stadsbyggnad
Örebro kommun

Sascha Benes är samhällsplanerare och digitaliseringsstrateg inom samhällsbyggnadsprogrammet vid Örebro kommun där han jobbar med den digitala samhällsbyggnadsprocessen samt utvecklingen av Örebro som smart stad. Sascha berättar om deras lärprocess, både de motgångar och framgångar som de har gått igenom.Sascha är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
24 mars

10:40
Digital strategi för samhällsbyggnad i den öppna och datadrivna kommunen
  • Att ta ett samlat grepp kring digitaliserad samhällsbyggnad, smart stad och hållbar stadsutveckling
  • Att utveckla informationsförsörjning och geodata på ett sätt som lägger grunden till en sömnlös samhällsbyggnadsprocess
  • AI, digital tvilling och IoT som resurs inom samhällsbyggad – så tillämpar du tekniken för största nytta