Framtidens laboratorium

Selcuk Aydin

Bedömningsledare
SWEDAC

Selcuk Aydin arbetade som livsmedelsinspektör under några år för olika kommuner bland annat för Göteborgs Stad. Började på Swedac som bedömningsledare år 2012 och arbetade med ackreditering av laboratorier, certifieringsorgan för produkter och certifieringsorgan för ledningssystem fram till Augusti 2018. Därefter har han varit teknisk chef på Bureau Veritas Certifiering Sverige AB och är nu tillbaka på Swedac som bedömningsledare och teknisk bedömare sedan 1:e oktober. Selcuk arbetar på Swedac som bedömningsledare med följande harmoniserade standarder: ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1 och ISO/TS 22003 samt som teknisk bedömare för standarder som berör livsmedel.Selcuk är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
Dag 1

09:10
Ackreditering av laboratorier – för vem, varför och hur?
  • Laboratoriets infrastruktur – intressenter och aktörer
  • Regler och tillämpning – vad säger de nya standarderna?
  • Fördelar med ackreditering