Selene Cortes

Föreläsare, författare, utbildare och konsult i operativt psykosocialt arbetsmiljöarbete

Selene Cortes har i många år arbetat med psykisk ohälsa ur olika perspektiv och är föreläsare och utbildare i ämnet samt konsult i operativt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Hon arbetar också som strategisk verksamhetsutvecklare på Mind. Boken ”Man dör inte av stress, man slutar bara att leva, – om utmattningssyndrom” kom ut 2019.Selene är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

13:25
Stressrelaterad ohälsa – strategier och förhållningssätt som hjälper barn och unga med höga prestationskrav
  • Viktiga faktorer att tänka på när man handskas med elever som visar tecken på psykisk ohälsa relaterat till stress
  • Så upptäcka tidiga tecken på stressrelaterad psykisk ohälsa och bryta ångestsituationer innan de uppdagas
  • Bemötande av högpresterande elever för att främja psykisk hälsa och stödja högpresterande elever som sätter orimligt höga krav på sig själva
  • Hur kan skolan bli mer balanserad och skapa hälsofrämjande skolmiljöer?