Shadan Ghafouri

Digitaliseringsstrateg
Eskilstuna kommun

Patrik har lång erfarenhet av styrning, ledning och praktiskt utförande av utveckling i kommunal verksamhet. Shadan arbetar med strategisk samordning av förvaltningens verksamhetsutveckling och är särskilt insatt i arbetet med informationssäkerhet i kommunen. Maria har fokus på omställningen till nära vård och införande, tillämpning och utvädring av hälso- och välfärdsteknik.Shadan är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

11:10
Så säkrar Eskilstuna kommun helhetsleverans av välfärdstjänster
  • Så utmanar vi traditionella strukturer och arbetssätt för att skapa de rätta förutsättningarna för digital transformation inom socialtjänsten och äldreomsorgen
  • Så säkerställer vi tillgång till ny teknik som främjar invånarnas självständighet, trygghet och hälsa