Sharon Rubin

Lärare med inriktning mot fritidshem
Sköndalsskolan, Stockholms stad

I de nya allmänna råden för fritidshem är leken framskriden som ett betydelsefullt inslag i verksamheten. Men hur skapar man en verksamhet som ger mer utrymme för lek utifrån barnens intressen och behov när barnen är många och åldrarna spridda? På denna föreläsning får du ta del av praktiska tips och konkreta exempel på hur du genom ökat elevinflytande skapar en rolig, spännande och utvecklande verksamhet som baserar sig på elevernas egna intressen och behov och som samtidigt kvalitetssäkrar verksamheten och bidrar till att uppfylla läroplanens mål. Sharon Rubin är praktiker och fritidslärare och arbetar vid Sköndalsskolan. Hon arbetar i den öppna verksamheten för elever i åk 4–6 med 93 elever inskrivna och tre kolleger i arbetslaget och ett flertal på skolan. Hon har deltagit i Eva Kanes forskning och föreläser om fritidshem.Sharon är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

10:55
Leken som verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten och skapa en meningsfull och varierad verksamhet för barn i olika åldrar på fritids
  • Lekens betydelse för lärandet – vad är lek och hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för dess lärprocesser?
  • Hur kan vi som pedagoger utveckla vår förmåga att ge utrymme för lek?
  • Hur skapar vi en rolig och varierad verksamhet utifrån barnens olika behov och intressen?
  • Hur kan vi utmana eleverna på rätt nivå och ge dom möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter?
  • Elevinflytande – hur kan vi arbeta för att skapa mer delaktighet och ge barnen mer inflytande över verksamheten?