Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist
JP Infonet

Den nya dataskyddsförordningen har inneburit den i särklass största förändringen inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. En hel del nya krav ställs framför allt på dig som hanterar personuppgifter i högskolan. Under detta anförande kommer Simon att behandla grunderna i dataskyddsförordningen samt beröra vikten av säkerhet och integritetsskydd. Du får höra vad som gäller och hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar den dagliga verksamheten efter de nya krav som ställs. Simon Jernelöv är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och han har även arbetat som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bland annat utbildningsdepartementet. Han är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och under denna föreläsning kommer han att gå igenom hur du kan skapa rättssäkra rutiner för hantering av personuppgifter i högskolans värld.Simon är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministratör 2023
31 maj

13:30
Personuppgifter och dataskydd i högskolan – så säkerställer du en rättssäker och korrekt hantering
  • GDPR – vad har hänt sedan lagen trädde i kraft?
  • Vilka är de viktigaste konsekvenserna och hur påverkar de dig som högskoleadministratör i praktiken?
  • Personuppgifter – bestämmelser, skyldigheter och ansvar
  • Vilka sanktioner och skadeståndskrav riskerar ni att ställas emot i förhållande till graden av regelbrott?
  • Anpassning och implementering av det nya regelverket – så säkerställer du att din verksamhet lever upp till kraven
  • Övriga aktuella frågor