Simon Malm

Konsult
NIRAS

Hur arbeta smart med kapacitetsplanering för att nå en ökad lokaleffektivitet och bättre beslut kring framtida lokalinvesteringar? Detta har Jönköpings kommun och NIRAS arbetat med i ett lokal och kapacitetsutredningsprojekt kopplat till särskilda boenden för äldre. Mia är enhetschef för stab och ledning inom socialtjänsten i Jönköpings kommun och Simon är konsult på NIRAS. Under anförandet berättar de om arbetet med att skapa effektiva lokaler och nå en hållbar fastighetsutveckling inom äldreomsorgens lokaler.Simon är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

14:45
Att bygga det vi behöver – ny modell för kapacitetsutredning för att bedöma lokaleffektiviteten och utvecklingen av särskilda boenden för äldre
  • Så har vi fått frågan om kvalitativa boenden för äldre högt på kommunledningens agenda
  • Hur vi har identifierat behov, krav och efterfrågan för framtidens boende för äldre
  • Kapacitetsturedning av befintliga äldreboenden för att säkra att vi använder lokalerna effektivt
  • Så fungerar kapacitetsmodellen och de faktorer som vi tittat på kopplat till fastigheterna
  • Kriterier för fortsatt ägande eller om vi ska ersätta fastigheterna med nya
  • Samverkan i lokalplaneringsarbetet mellan tekniska kontoret och socialtjänsten – en nyckel till framgång