Simona Krstic

Logoped, barn- och centrala elevhälsan
Norrtälje kommun

Simona Krstic arbetar som logoped i Resursteamet som ingår i Centrala barn- och elevhälsan. Hon arbetar som handledare för personal i Norrtälje kommuns skolor kring lämpliga anpassningar i lärmiljön, förhållningssätt och arbetsmaterial främst för elever som har språkstörning. Karin Avellan-Hultman arbetar som projektledare och ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet och Individuella Alternativet Flex på Rodengymnasiet i Norrtälje Kommun – gymnasieprogram anpassade för elever med diagnos inom autismspektrum. Hon arbetar även med att bygga upp en tillgänglig lärmiljö. Under denna föreläsning kommer du få ta del av Norrtäljes NPF-satsning, hur de arbetar med tillgängligt lärande på Sam och IA Flex (fysik, social och pedagogisk lärmiljö) samt samverkan som förutsättning och framgångsfaktor.Simona är med som talare på konferensen Specialpedagogik i fokus
Dag 1

11:10
Framgångsrik lärmiljö som främjar och stöttar elevernas lärande
  • Hur kartlägga lärmiljön för att sätta in de rätta insatserna och undanröja hinder för bättre kunskapsutveckling?
  • Lärmiljö och pedagogiska strategier – förbättra elevernas skolresultat genom ett helhetsperspektiv på tillgänglighet
  • Effektfulla metoder och arbetssätt i klassrummet som främjar och stöttar elevernas lärande