Sissela Nutley

Medicine doktor inom kognitiv neurovetenskap

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hennes forskning har främst undersökt utvecklingen av de exekutiva funktionerna och om de går att påverka med exempelvis datoriserad träning eller genom vad vi ägnar oss åt på fritiden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier och driver den ideella förening Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.Sissela är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

15:05
Samband och påverkan mellan medieanvändning och psykisk hälsa hos barn och unga – ta del av aktuell forskning och utveckling inom området
  • Hur påverkar barns och ungas medieanvändning deras psykiska hälsa?
  • Vilken problematik kan sociala medier bidra till hos dagens barn och unga?
  • Så kan skolan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med problematik som kan uppstå på grund av digitaliseringen för att främja barn och ungas hälsa