Siv Persson

Verksamhetschef, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun utsågs till Sveriges bästa LSS-kommun 2017. Ett långsiktigt värdegrundsarbete men en tydlig verksamhetsidé med brukarna i fokus ledde hela vägen fram till denna utmärkelse. Tack vare en engagerad, delaktig och ansvarstagande personal blev detmöjligt. Framgångsfaktorer i arbetet har varit att vi infört självstyrande enheter, Intraprenader, väl fungerande flextidsavtal, medledaröverenskommelser och att vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad. Juryns motivering till priset är att Hudiksvall har fått generellt goda omdömen för sina LSS-insatser, bland annat i brukarenkäter, och vissa insatser är föredömliga. Juryn vill uppmärksamma det starka engagemanget på flera nivåer och målsättningen att vara bäst på att bli bättre.Siv är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 1

13:10
Årets LSS kommun 2017 – så har Hudiksvalls kommun skapat en attraktiv verksamhet för både brukare och personal
  • Hur ökar du motivation hos medarbetare och uppnår stor delaktighet hos brukare med gemensam värde- och verksamhetsgrund?
  • Skapa en verksamhet som lockar både nya medarbetare och brukare – våra erfarenheter
  • Delaktighet och ansvar för budget ute i verksamheten för bästa brukarnytta