Sofia Birk

HR-chef
Täby kommun

Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Täby kommuns samlade erfarenheter av att införa, förvalta och vidareutveckla flexibla, aktivitetsbaserade arbetssätt. Sofia Birk är HR-chef och har varit med på hela resan från det gamla kommunhuset till det nya. Hon kommer under sin presentation att dela med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer vad gäller att införa och vidareutveckla flexibla och aktivitetsbaserade arbetssätt. Vad krävs för att lyckas med förändringen?Sofia är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
4 oktober

11:45
ABW i kommunen – Täby kommuns framgångsfaktorer för att driva förändring mot nya flexibla arbetssätt
  • Vår resa – så har vi gått från papper, pärmar och cellkontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt utifrån verksamhetens och individens behov
  • Hur skapas rätt förutsättningar för att lyckas med förändringsprojektet att införa aktivitetsbaserade arbetssätt?
  • Så här förvaltar och vidareutvecklar vi våra arbetssätt och planerar för återgång till kontoret efter pandemin
  • Kort summering – Täby kommuns främsta framgångsfaktorer för att hantera utmaningarna och tillvarata möjligheterna