Sofia Donner

Jurist och föreläsare

Den grundlagsskyddade rätten till insyn i myndigheter utgör en viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle och registrering är en förutsättning för att offentlighetsprincipen ska fungera. Som registrator är du offentlighetsprincipens stora försvarare men blir också en viktig grindvakt för att säkerställa en rättssäker hantering. Detta ställer höga krav på att man är uppdaterad kring rättsområdet och hur man tillämpar regelverket i praktiken. Men vad gäller kring allmänna handlingar och hur handlägger man dom på bästa sätt vid registrering, utlämnande, rensning och gallring? Vad är offentligt och vad omfattas av sekretess? Under denna föreläsning kommer du att få en fördjupning kring just detta. Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon är en mycket uppskattad föreläsare i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.Sofia är med som talare på konferensen Registrator 2022
28 september

10:30
Offentlighets- och sekretesslagen – handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar för registratorer
  • Principer som styr offentlig sektor • Allmän handling – vad betyder begreppet allmän handling och när är en handling förvarad, inkommen eller upprättad?
  • Vad gäller för elektroniska handlingar såsom e-mail, cookiefiler och logglistor?
  • Hur organiserar du på bästa sätt allmän handling från registrering, arkivering, diariets innehåll, rensning och gallring?
  • Hur hanteras begäran om utlämnande av allmänna handlingar på ett korrekt sätt?
  • Offentlighets- och sekretesslagen – vilka sekretessbestämmelser finns och hur går du tillväga om något går fel?