Sofia Ekerlund

Marknadsansvarig Hälsa/WELL
Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Skanska började sitt arbete med hälsosamma arbetsplatser för 4 år sedan, då Sofia drev igenom en hälsopilot på Skanskas kontor i Malmö. Hon arbetar idag som Marknadsansvarig Hälsa/WELL på Skanska Öresund och har lång erfarenhet av utveckling av kontorsfastigheter. Hon brinner för den moderna arbetsplatsen med fokus på hälsa och välmående.Sofia är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 2

14:15
Framtidens arbetsplats – utformning av den fysiska miljön kopplat till medarbetarnas hälsa och prestation
  • Utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser – en samhällsutmaning
  • Hälsan kopplat till den fysiska mötesplatsen – hur påverkas medarbetarnas prestation och välmående av arbetsplatsens utformning?
  • Startskottet för den pågående WELL-certifieringen av vårt regionkontor i Malmö – våra egna erfarenheter av vår hälsopilot