Sofia Fridén

Kommunjurist
Lerums kommun

Sofia Fridén är kommunjurist i Lerums kommun och arbetar brett med juridik inom ramen för hela kommunens område. Sofia har ett stort intresse bland annat för frågor om informationssäkerhet och digital utveckling inom offentlig sektor och strävar efter att stötta verksamheterna med att arbeta rättssäkert, både genom utbildning och som ett stöd och bollplank i de aktuella konkreta frågeställningarna.Andrè är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
11 september

14:30
Välfärdsteknik utifrån användarens perspektiv – hur kan tekniken användas på ett säkert sätt i verksamheterna
  • Hur bedömer vi vilken välfärdsteknik som är säker att använda i verksamheterna?
  • Hur implementerar vi välfärdsteknik på ett sätt som är förenligt med informationssäkerhet och rättsliga krav?
  • Hur kan vi arbeta för att sprida kunskap om informationssäkerhet och lagkrav till verksamheterna och användaren?