Sofia Grimm

Lärare i fritidshem
Österåker kommun

Hur får du med dig alla på tåget för att utveckla kvaliteten i verksamheten och säkerställa likvärdigheten? Hur inspirerar du arbetslaget till pedagogiska diskussioner och ett kollegialt lärande när tiden är knapp och kraven många? Lagarbete är utmanande och att leda fritidshemmet för stärkt kvalitet och utveckling är ett komplext uppdrag. Under denna föreläsning kommer Sofia att dela med sig av praktiska arbetssätt och strategier för att leda och bygga en hållbar organisation kring fritids och ett starkt arbetslag som ger förutsättningar för en likvärdig fritidshemundervisning av hög kvalitet. Sofia är lärare i fritidshem och krönikör för tidningen Läraren Fritidspedagogik. De senaste fem åren har Sofia arbetat med fritidshemsutveckling på skolor i Täby och Vallentuna kommun samt varit del av skolledning och arbetat med uppdrag för fritidshemmets utveckling på kommunnivå. Hon har även lett arbetslaget på fritidshemmet inom kompetensutveckling, samarbete och det vardagliga arbetet under skoltid och fritidshemstid.Sofia är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
26 januari

15:00
Att leda fritidshemsutveckling för en likvärdig utbildning – hur byggs en hållbar organisation som skapar rätt förutsättningar för en fritidshemundervisning av hög kvalitet?
  • Fritidshemmets arbetslag – hur organiserar vi oss för att skapa rätt förutsättningar och den struktur som krävs?
  • Hur når man en samsyn och förståelse för uppdraget och hur kan vi på bästa sätt tillvarata våra olika kompetenser – oavsett utbildningsbakgrund?
  • Att få skola och fritids att samverka utifrån styrdokument och uppdrag – vad är viktigt?
  • Roller, uppdrag och förväntningar – hur förtydligas detta för förbättrad dialog, planering och måluppfyllelse
  • Att leda det kollegiala lärandet på fritids – hur kan vi fördjupa det pedagogiska samtalet för att utveckla vårt förhållningssätt och bemötande?