Sofia Särdquist

Arkivarie
Riksarkivet

Arkivering by Design är ett nytt verktyg som tas fram inom EU för att hantera arkiven i den digitala transformationen. När världen förändras genom en digital transformation, påverkas också arkiven genom nya utmaningar att överblicka handlingsbestånd i form av datamängder. Överblick och kännedomen om informationen är grunden för både hantering och tillgängliggörande. Avgörande i detta skede är att förstå arkivering på ett nytt sätt och att ta fram nya metoder för arkivering. Under anförandet berättar Sofia om det senaste från EU och Sverige inom tillämpningen av metoden Arkivering by Design och hur du kan dra nytta av metoden i utvecklingen av digital informationsförvaltning och e-arkiv.Sofia är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

09:35
Archiving by design – nya möjligheter för ett mer hållbart och säkert bevarande och tillgängliggörande av information
  • Arkivering by Design – vad det är och skulle kunna vara
  • Hållbarhet och tillgänglighet som grunden för god arkivvård
  • Så kan du arbeta med Arkivering by Design i praktiken