Sofia Smedegård

Arkitekt SAR/MSA och Kreativ ledare
AIX Arkitekter

Sofia arbetar mycket med bostadsplanering i olika skeden gällande skolor och LSS-boenden och utgår från Uppsala.Sofia är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

10:35-11:25
Framgångsrik bostadsutformning och kostnadseffektiva lösningar för kvalitativa och hållbara LSS-bostäder utifrån brukarens behov
  • Så bygger vi bostäder som är flexibla och och hållbara över tid?
  • Hur utvecklar vi bostäder som är utformade utifrån individernas behov och preferenser?
  • Arkitektur och utformning av en inne- och utemiljö som ökar förutsättningarna för självständighet och trygghet
  • Kostnadsmedveten byggnation utan att ge avkall på brukarnas behov och lagstiftning
  • Så bygger du nytt och anpassar befintliga lokaler på ett klimatsmart sätt
  • Så kan du spara både tid och pengar genom effektivisering av planerings- och byggnationsprocessen