Sofia Tingåker

Kontaktcenterchef
Täby kommun

Sofia har en bakgrund från både näringslivet och offentlig sektor där hon arbetat som ledare och medarbetare inom marknadsföring, category management, projektledning och kommunikation. Den röda tråden har alltid varit kundperspektiv och kundfokus och hon arbetar gärna tvärfunktionellt för att skapa största nytta och värde för slutanvändaren. Sedan fyra år tillbaka är hon enhetschef för kontaktcenter på Täby kommun. Där har hon gjort en förändringsresa tillsammans med enheten som gått från ett klassiskt kontaktcenter till att bli ett värdecenter och en förbättringsmotor i organisationen. Sofia Tingåker delar med sig av lärdomarna från att ta kontaktcenter till en ny position internt och med ett större uppdragSofia är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

16:20-17:00
Så går du från ett klassiskt kontaktcenter till att fungera som ett värdecenter och en förbättringsmotor
  • Varför blir service och bemötande allt viktigare bland kommuner och vilken roll har kontaktcentret?
  • Hur kan vi leverera kommunens tjänster och skapa kundnytta på ett smartare sätt?
  • Vilka metoder och verktyg kan användas för att kontinuerligt samla in och analysera feedback för att därigenom kunna förbättra kundmötet och hela verksamheten
  • Framgångsnycklarna i att driva förändringsarbetet