Sofia Wallin

Doktorand
Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms universitet

Sofia Wallin har ett stort intresse för kommunikation och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), med särskilt fokuspå kommunikativ tillgänglighet i elevens miljö. Sofia är doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet och arbetar även kliniskt som logoped på Dart – Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.Sofia är med som talare på konferensen
Dag 1

13:30
Så skapas en kommunikativ miljö i grundsärskolan: En explorativ studie om AKK-interventionen KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö
  • Hur du skapar en Kommunikativ miljö i grundsärskolan
  • Så använder du AKK-interventionen KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö
  • Vilka är de preliminära resultat från studien om KOMPIS
  • Tips för dig om material och resurser för att öka den kommunikativa miljön i skolan