Sofia Wangsell

Verksamhetsutvecklare
SPP

För snart tio år sedan flyttade SPP in i nya, ändamålsenliga lokaler för den tidens behov av kontor men saker och ting förändras snabbt. Redan innan pandemin hade man börjat titta på förändringar av lokalerna och pandemin gjorde det än mer nödvändigt att se över hur det framtida kontoret med ökad flexibilitet i arbetsvardagen skulle kunna skapas. Utifrån en noggrann behovskartläggning föll valet på ett aktivitetsbaserat kontor med öppna ytor och många mötesrum. På väldigt kort tid och med en begränsad budget har en stor förändringsresa gjorts till nya hybrida arbetssätt och nya aktivitetsbaserade kontorsmiljöer där arbetsmiljö och arbetssätt går hand i hand. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur ett traditionellt kontor med egna arbetsplatser förvandlats till ett sprudlande hybridkontor som fungerar som en mötesplats och som sätter positiva avtryck hos både besökare och medarbetare.Sofia är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
4 oktober

15:00
Så har SPP skapat ett agilt hybridkontor som man både vill besöka och spendera sin arbetsdag på
  • Förstudie och kartläggning av behov – så la vi grunden till en effektiv förändringsprocess mot ett mer flexibelt arbetssätt
  • Förankring och genomförande – hur skapas det engagemang som krävs och hur hanterar man utmaningarna längs vägen?
  • Hur utformar man det hybrida kontoret så att det blir en attraktiv mötesplats som stöttar både individuell produktivitet, kreativitet i samverkan samt blir en avgörande faktor för att attrahera framtida kompetens?
  • Hur skapas en tydlighet kring arbetssätten och hur stöttar man chefer och medarbetare i detta på bästa sätt?
  • Så arbetar vi vidare för att fortsätta processen att utveckla arbetssätt och arbetsmiljön