Sofia Westman Florens

Klarspråksansvarig
Göteborgs stad

På förvaltningen för demokrati och medborgarservice i Göteborgs stad är klarspråksarbetet en naturlig del av grunduppdraget att utveckla stadens service och öka medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Här är det sedan flera år tillbaka obligatoriskt för alla medarbetare och chefer att gå en grundkurs i klarspråk och man utbildar hela stadens webbredaktörer i klarspråk. De senaste åren har särskilt fokus legat på att integrera klarspråk i nämndprocessen och höja handläggarnas kompetens. År 2020 fick förvaltningen den nationella utmärkelsen ”Klarspråkskristallen” av Språkrådet för sitt breda arbete med klarspråk. Under det här anförandet delar Irene och Sofia med sig av utvecklingsresan mot att få in klarspråk i nämndarbetet. De lyfter lärdomar och framgångsfaktorer som de har identifierat, däribland vikten av samarbete mellan olika funktioner.Sofia är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
Dag 2

13:30
Vägen till klarspråk stavas samarbete – så kan flera funktioner arbeta tillsammans för bättre beslutsunderlag
  • Utmaningar och behov rörande klarspråk som vi identifierade och som blev utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete
  • Så utvecklade vi klarspråksarbetet praktiken – kompetensutveckling, coachning och klarspråksgranskning i fokus
  • Resultat: tydliga och begripliga beslutsunderlag för både politiker och medborgare
  • Lärdomar och framgångsfaktorer: den stora vinsten med samarbete