Sofie Eriksson

Huvudregistrator
Nybro kommun

För att genomföra en förändring kan praktiska saker som en plan eller ett system behöva tas fram, men de mjuka värdena som förvaltningskultur och förutsättningar för samverkan är lika viktigt. Att skapa de praktiska förutsättningarna är oftast inte det svåra. Utmaningen ligger i att förankra och visa nyttan med nya arbetssätt. Lyssna till spännande erfarenheter från Nybro kommuns arbete med ökat ägandeskap för informationshanteringsfrågor. Sofie Eriksson började på Nybro kommun 2016 som nämndsekreterare/registrator på samhällsbyggnadsförvaltningen för att 2018 övergå till kommunens centrala administration. Sofie har tidigare arbetat som handläggare på olika statliga myndigheter och har en fil.kand. i rättsvetenskap från Linnéuniversitetet.Sofie är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021

11:45
Att effektivt leda och förankra förändringsprojekt för informations- och arkivhantering
  • Hur leder du utvecklingsprojekt så att det resulterar i en hållbar förändring?
  • Hur förankrar och skapar du delaktighet i projektet?
  • Hur kan ett anslutningsprojekt till e-arkiv driva utveckling av informationshantering och arkiv som helhet?