Sofie Eriksson

Huvudregistrator
Nybro kommun

Att leda och förankra förändringsarbete kring informations- och arkivhantering är ett omfattande och resurskrävande arbete. I samband med att Nybro kommun anslutit till Sydarkiveras digitala slutarkiv har ett stort förändringsarbete gjorts i kommunen för att skapa en ny informationshanteringsplan och gemensamma processer i linje med Sydarkiveras klassificeringsstruktur VerkSAM. Hur går man tillväga för att driva förändringen och ta ett helhetsgrepp om informationsförvaltningen och hur skapas det engagemang som krävs för att lyckas? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du framgångsrikt kan driva förändring kring informationshantering och hur du skapar den förankring som krävs för att få med dig den övriga organisationen på tåget.Sofie är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 2

10:50
Ny informationshanteringsplan, gemensamma processer och e-arkiv – så leder du förändringsarbetet mot en hållbar informationsförvaltning
  • Hur leder du utvecklingsprojekt kring informationshantering så att det resulterar i en hållbar förändring?
  • Hur lyckas du skapa delaktighet och samverkan för att kunna förankra på ett förvaltningsövergripande plan?
  • Hur kan ett anslutningsprojekt till e-arkiv driva utveckling av informationshantering och arkiv som helhet?
  • Viktiga lärdomar och erfarenheter – vad gick bra och vad skulle vi gjort annorlunda om vi började om nu?