Sofie Reutercrona

Kommunikationskonsult
Inse Kommunikation

Konferensen leds och faciliteras av Sofie Reutercrona med lång erfarenhet och brinnande intresse för att utveckla och aktivera verksamheters interna kommunikation. Numera verksam som kommunikationskonsult i det egna företaget Inse Kommunikation, tidigare ansvarig för den interna kommunikationen på bland annat SPP. Hennes bakgrund som beteendevetare och marknadsekonom bildar en gedigen plattform tillsammans med egna erfarenheter som ledare samt kompetens att driva utveckling av det personliga ledarskapet. Sofie håller uppskattade föreläsningar, nätverk och utbildningar med fokus på intern kommunikation och har tidigare nominerats till Årets ledarskapsutvecklare för sitt sätt att utveckla ledares kommunikativa förmågor.Sofie är moderator och talare på konferensen Intern kommunikation 2021
15 april 2021

09:10
Betydelsen av hur vi kommunicerar och agerar internt i en modern, självstyrande och kommunikativ organisation
  • Innebörden av självledarskap, eller det personliga ledarskapet, och hur vi kommunikatörer kan bidra till att öka utrymmet för det
  • Skapa psykologisk trygghet genom tillit och lärande – så säkrar ledarna trygga, motiverade och presterande team
  • Kompetenser och förmågor vi kommunikatörer behöver stärka för att stötta ledare och medarbetare i en kommunikativ organisation