Sofie Rolf

Kommunikationsstrateg
Polisen

Sofie Rolf är mångårig journalist från SVT som blev samtalsterapeut, kommunikationschef och kommunikationsstrateg. Genom åren har hon fått allt större intresse för de kommunikativa aspekterna kopplat till organisation, ledarskap och medarbetarskap. Vid sidan om sitt arbete satte hon sig på skolbänken igen och 2018 tog hon sin fil.kand i ledarskap och organisation, och har sedan fortsatt sina studier på masternivå i sociologi med intresse för maktstrukturer, kultur och ledningens kommunikation. Idag arbetar Sofie som nationell kommunikationsstrateg vid Polismyndigheten med särskilt uppdrag att utveckla Polismyndighetens interna kommunikation. Polismyndigheten driver sedan våren 2018 ett utvecklingsprojekt i tre steg som syftar till att stärka hela polisen som kommunikativ organisation. Under anförandet delar Sofie Rolf med sig om hur man arbetar i de tre stegen.Sofie är med som talare på konferensen
18 maj

13:15
Kommunikationens betydelse för verksamhetens framgång – så tar du ett helhetsgrepp om organisationens kommunikativa förmåga

Polisens utvecklingsprojekt i tre steg:

  • Nulägesbild av den interna kommunikationen
  • Utveckling av Polismyndighetens ledningsinformation – undersökning gällande Polismyndigheten som kommunikativ organisation
  • Utvecklingsinsatser för övrig internkommunikationa