Soma Biglari

Leg. Psykolog
PBM Sweden AB

Soma arbetar som leg psykolog och organisationskonsult på PBM. Hon har en lång bakgrund inom företagshälsa och har också stor erfarenhet av att arbeta med kriser på såväl individ, organisation som samhällsnivå. Några exempel på hennes uppdrag är: Konflikter och konflikthantering, kartläggningar, chefsutbildningar inom och urvalsbedömning samt assessment center.Soma är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
24 november

12:45
Så utveckla en hållbar arbetsmiljö som främjar välmående och motivation
  • Vad kännetecknar en tydlig, hållbar och hälsofrämjande arbetsplats?
  • Hur kan man gemensamt bli bättre på att hantera stress i sin arbetsgrupp och utveckla en hållbar och hälsofrämjande arbetskultur?
  • Så upptäcker du ”varningssignalerna” och identifierar tidiga tecken på stress
  • Hur kan vi arbeta förebyggande mot stress och hur bibehåller vi motivationen och skapar en hållbar prestation när arbetsbelastningen är hög?