Sonia Koppen

Ledamot, socialsekreterare
Visions förbundsstyrelse, Göteborgs Stad

Sonia har över tio års erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare i Göteborgs Stad. Hon är ledamot i Visions förbundsstyrelse och har lång erfarenhet av att driva yrkesfrågor för Visions medlemmar inom området. Vision är Sveriges femte största fackförbund och företräder ca 30 000 medlemmar inom socialt arbete. Vi vill att framtidens socialtjänst ska vara hållbar och attraktiv – villkoren ska vara hållbara och bra så att fler chefer och medarbetare ska vilja söka sig dit och jobba kvar. Socialtjänsten behöver också bli mer attraktiv att söka sig till och få hjälp ifrån – det ska vara känt vad man kan få stöd med och hur man tar kontakt.Sonia är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023