Sonya Aho

Pressekreterare
Arbetsmiljöverket

Sonya Aho är pressekreterare med många års erfarenhet från kvalificerat kommunikations- och massmediearbete från fem statliga myndigheter. Arbete i offentlig verksamhet har gett henne gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt intern och externt kommunikationsarbete och en mycket god kännedom om såväl medielandskapet som politiska processer, civila samhällets och offentliga sektorns strukturer. Hon har en bakgrund som journalist på bland annat SR, SVT och LT Södertälje.Sonya är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 2

12:05
Lyckad krishantering i praktiken – så hantera, agera och kommunicera vid en kris
  • Så kan du arbeta proaktivt för att underlätta vid krisberedskap – hur förbereder man sig på det oförutsägbara?
  • Komplex krishantering i den vardagliga mediehanteringen – exempel på fall där det till synes inte varit en kris kunnat utvecklas till det
  • Så agera och kommunicera när en fullskalig kris är igång för att rädda varumärket och lugna allmänheten
  • Utvärdering av krishantering – erfarenheter och lärdomar att ta med sig