Sonya Simmonds

Head of Workplace, Design & Build, Global Workplace Services
Spotify


Sonya är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023