Sophia Nygren

Affärsområdeschef HR och affärsstöd
Länsförsäkringar

Sophia är affärsområdeschef HR och affärsstöd. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikativt ledarskap, leda chefer och att utveckla medarbetare. Under detta anförande får du ta del av hur de olika avdelningarna på Länsförsäkringar arbetar nära tillsammans för att driva utvecklingen av arbetet med företagskultur, employer branding och intern kommunikation samt maximera synergierna mellan dessa områden.Sophia är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
18 maj

14:10
Agilt arbetsätt i intern kommunikation – lednings- och medarbetarkommunikation i en digital och snabb föränderlig omvärld
  • Vilka nya krav på ledarskap, medarbetare och kommunikation ställer dagens samtid?
  • Hur vi kan leda för framgång och skapa en kommunikativ och presterande organisation genom att utveckla ett nära samarbete mellan ledning, kommunikation och HR?
  • Att mäta och följa upp effekter av intern kommunikation