Sophia Nygren

Affärsområdeschef HR och affärsstöd
Länsförsäkringar

Sophia har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikativt ledarskap, leda chefer och att utveckla medarbetare. Under detta anförande får du ta del av hur de olika avdelningarna på Länsförsäkringar arbetar nära tillsammans för att driva utvecklingen av arbetet med företagskultur, employer branding och intern kommunikation samt maximera synergierna mellan dessa områden.Sophia är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

10:25
Så arbeta för att öka engagemang, motivation och arbetsglädje hos medarbetarna
  • Att bygga varumärket inifrån – hur kan du arbeta för att framgångsrikt utveckla och förändra företagskultur och värderingar
  • Hur upprätthåller man en företagskultur där alla har de förutsättningar som krävs för att må bra och leverera?
  • Dialog och delaktighet som redskap för utveckling – så får du medarbetare att känna att de är med och påverkar och bidrar