Sophia Nygren

Affärsområdeschef HR och affärsstöd
Länsförsäkringar

Sophia är affärsområdeschef HR och affärsstöd. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikativt ledarskap, leda chefer och att utveckla medarbetare. Under detta anförande får du ta del av hur de olika avdelningarna på Länsförsäkringar arbetar nära tillsammans för att driva utvecklingen av arbetet med företagskultur, employer branding och intern kommunikation samt maximera synergierna mellan dessa områden.Sophia är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2021
1 december 2021

11:15
Ledarskap och medarbetarskap i dagens digitala och flexibla arbetssätt - så skapas motivation och resultat genom god intern kommunikation
  • Så skapade vi en intern kommunikation som stödjer digitalt och flexibelt arbetssätt
  • Att anpassa ledarstilen till dagens moderna organisationer – tillitsstyrning och självledarskap
  • Vad inom den interna kommunikationen tror vi kommer etableras som ”det nya normala” och vilka delar kommer vi att vilja återgå till?