Sophia Ulfstedt

Registrator
Myndigheten för Yrkeshögskolan

Ett grundläggande krav är att varje myndighet ska ha kontroll på den information man hanterar, hantera denna på ett säkert och juridiskt korrekt sätt, veta vad som ska bevaras och vad som ska gallras samt kunna visa allmänheten vilka informationsbestånd man har. Men informationen finns i många olika format och i ännu fler sammanhang. Hur skapas den överblick och kontroll som krävs för en rättssäker hantering och allmänhetens rätt till insyn? Sophia Ulfstedt är registrator med flera års erfarenhet av att arbeta med informationshantering inom både den kommunal och statliga sektorn. Hon arbetar idag på statlig myndighet som registrator, systemadministratör och förvaltningsledare. Sophia är utbildningsledare inom informationshanteringsområdet och är en mycket uppskattad föreläsare inom diarieföring och arkiv. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av både kunskap och praktiska erfarenheter av hur du leder utveckling och uppföljning för ökad kvalitet och rättssäkerhet i diarieföringsprocessen.Digitalt bonusmaterial på konferensen Registrator 2023

Diarieföringsprocessen – så leder du utveckling och uppföljning för ökad kvalitet och rättssäkerhet
  • Definition av informationshantering och verksamhetsinformation
  • Att utforma en god informationskultur – metoder och tekniker för att på ett effektivt sätt förbereda, registrera och organisera verksamhetsinformation
  • Hur kan du på bästa sätt anpassa information och dokument för arkivering?
  • Hur kan vi på bästa sätt ta vara på digitaliseringens möjligheter och undvika vanliga fällor?
  • Utmaningar vid gallring, utlämnande och lagring – vad är viktigt att tänka på?
  • Hur kan du styra din diarieföring och planera din informationshanteringsplan för ökad kvalitet?