Sophie Dahlberg

Enhetschef
Stockholms stad

Hur bygger man en idrottshall som även ska vara en arena för kultur och fritid? Sophie Dahlberg är enhetschef på idrottsförvaltningen i Stockholms stad och Klas Eriksson är arkitekt på AIX Arkitekter. De berättar om utvecklingen av Vårbergs idrottsplats där man planerar en ny multihall för idrott, fritid och kultur. En satsning som handlar om att med hjälp av en ny multihall dessutom utveckla ett levande område. Hallen kommer att bestå av bland annat friidrottsarena,konstgräsplan, motionsspår, spontanaktivitetsytor, boule, scen för musik och teater samt fritidsgård.Sophie är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

11:10
Multifunktionella anläggningar och miljöer för idrott och kultur
  • Hur vi har gått från en traditionell idrottshall till en flexibel och gränsöverskridande multihall för idrott, fritid och kultur
  • Att planera en ny idrotts- och kulturanläggning utifrån målet om jämställda och levande fritidsmiljöer
  • Hur vi planerar multihallen och idrottsområdets innehåll och utformning för att skapa en plats för såväl unga som äldre
  • Multihall i anslutning till skola och att skapa en öppen och levande miljö dygnet runt