Sören Öllgaard

Partner, Design Director, Arkitekt
Henning Larsen

Sören Öllgaard är arkitekt, design director och partner på Henning Larsen i Danmark. Idag arbetar han med projekt i Danmark, Sverige och Frankrike. I hans projekt kan man tydligt se Henning Larsens strategi kring att skapa stimulerande miljöer med optimal användning av naturligt dagsljus, ett bekvämt inomhusklimat och gröna utemiljöer. Sören är en strategisk tänkare med stor erfarenhet av dynamisk konceptutveckling och hållbara strategier, workshops och kommunikation med stora organisatoner och användargrupper.Sören är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

13:15
Skolans lärmiljöer och fysisk aktivitet – att bygga för ökad rörelse i planeringen av en ny skola

Idag är det ett stort fokus på att tänka helhet kring barn och ungdomars lärande, rörelse och varierande inlärningsmiljöer. Vissa pratar även om en ”rumslig” förändring i pedagogiken eller aktivitetsbaserade lärmiljöer:

  • Hur utformar och inreder du inomhus- och utomhusmiljöer som skapar möjligheter för rörlighet samt fysisk- och motorisk utveckling?
  • Vad måste beaktas när det gäller lärande och mötet med andra lärmiljöer samt potentialen för lek, fysisk aktivitet och rörelse?
  • Hur kan du jobba med en kombination av dagsljus och artificiell belysningsdesign för att förbättra lärmiljöerna?
  • Lärdomar från Frederiksbjergs School, Aarhus, vinnare av Danish Design Award 2017 och nominerad till WAN AWARDS #EducationAward 2017