Staffan Olsson

Utbildare i frågor om offentlighet och sekretess
F:a Staffan Olsson Utbildning & Sekretess

Staffan Olsson, Södertälje författare, föreläsare och f.d. lärarutbildare. Har bl.a. skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” som utkom i sin sjätte upplaga i juni 2017. Staffan svarar även som expert på frågor på www.elevhalsan.se. I denna föreläsning kommer han informera om samverkan mellan instanser, hur man arbetar med sekretess kring detta samt regelverket kring kartläggning, arbetet och utredning av extra anpassningar.Staffan är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

08:40
God samverkan för barnens bästa – vem gör vad och hur?
  • Så skapas en god samverkan med tydliga uppdrag, mål och ansvarsfördelning
  • Sekretess i samverkan – skollagens bestämmelser
  • Handläggning och regelverk gällande arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd samt kartläggningar och utredningar kring detta