Stefan Arnesson

Undersköterska
Hedemora kommun

I gruppbostäder är det svårt att hitta former som fungerar för den enskilde och brukare som är olyckliga kan försvåra livet för varandra. Ta del av hur Hedemora kommun har arbetat för de brukare som behöver en ostörd och trygg miljö – som inte vill bo med andra men ha tillgång till personal och gemensamhetsutrymmen.Stefan är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

Dag 1
Hur vi har byggt och utformat serviceboende för personer med kognitiva funktionsnedsättningar
  • Varför vi har gått från att bygga mest traditionella gruppbostäder till servicebostäder
  • Hur vi har arbetat med att erbjuda inflyttning i serviceboende till brukare som det är möjligt för
  • Osäkerhetsfaktorn vid inflyttning i ett nytt sorts boende – kommer behovet öka mer än väntat eller är det oförändrat?
  • Så har vi handskats med komplexiteten i att bygga boenden för så många olika behov som man inte vet om innan de flyttar in