Stefan Berg

Presschef
Uppsala kommun

Stefan arbetar med det övergripande ansvaret för kommunens samordning kring press, budskap och nyheter. Uppsala är Sveriges fjärde största stad och är samtidigt inne i en väldigt expansiv fas där befolkningen ökar och stora nya bostadsområden växer fram. I den utvecklingen är det särskilt viktigt att de har koll på och samordnar kommunikationen. Med bra budskapssamordning och genomarbetad kanalstrategi försöker man säkra att rätt budskap kommer till rätt målgrupper så att de attraherar såväl näringsliv, föreningsliv och medborgare.Stefan är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 1

14:05
Kanalstrategi – så väljer du rätt kanal för att effektivt och smidigt nå ut med ditt budskap
  • Så samverkar vi kring kommunikationen i kommunen så alla förvaltningar har ett övergripande och sammanhängande budskap oavsett kanal
  • Kanal inventering – vilka kanaler har vi i nuläget och vilka skall vi prioritera framöver?
  • Så arbetar vi med målgruppsanalyser för att framgångsrikt rikta kommunikationen så tilltänkt målgrupp snappar upp vårt budskap