Stefan Boström

Leg psykolog
Psykologiskt.net

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i skolan och på fritids mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna, men detta är inte ett lätt område. Under denna föreläsning kommer du få en mängd konkreta verktyg för hur du genom en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Stefan Boström är legitimerad psykolog och medlem i Nätverket lågaffektiva psykologer. Han arbetar med utbildning och handledning av personalgrupper inom skola, vård och omsorg, samt med metodimplementering och verksamhetsstöd till chefer och ledningsgrupper inom dessa verksamheter. Stefan har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin samt är för närvarande också verksam i Uppsala kommuns särskilda undervisningsgrupper.Stefan är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

08:30
Lågaffektivt förhållningssätt – så förebygger du problemskapande beteenden på fritids
  • Frustration, ilska och utmanande beteenden – hur kan vi förstå varför det blir som det blir?
  • Hur kan vi förebygga och underlätta barnets vardag för att minska risken för utagerande beteende?
  • Den pedagogiska relationen – framgångsrika verktyg och förhållningssätt på lektionen, under raster och på fritids
  • Att skapa en lyhörd verksamhet – systematiskt arbetssätt för att skapa förändring