Stefan Ellström

Digital strateg
Bolagsverket

Digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle och offentlig sektor behöver hänga med i utvecklingen för att kunna möta medborgarnas behov. Bolagsverket har testat ett koncept med en digital plånbok som gör det möjligt för företagare, kunder, uppdragsgivare och partners att snabbt och säkert dela eller utbyta verifierade bevis och certifikat med varandra. Konceptettestet ingår i regeringsuppdraget Proof of Business som nu har slutrapporterats. Nu fortsätter en spännande utveckling av digitala plånböcker på EU-nivå som nu Bolagsverket leder som ett resultat av regeringsuppdraget. Myndigheten deltar numera även på EU-nivå genom att koordinera konsortiet EWC för pilotutveckling av digitala plånböcker, så här pågår spännande utveckling. Arbetet drivs som ett storskaligt pilotprojekt (Large Scale Pilot) med en budget på tvåhundra miljoner kronor som till hälften finansieras av EU. Erfarenheter hittills gör att Bolagsverket ligger i framkant inom ett område som håller på att regleras och ska användas. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur arbetet fortskrider och hur digitala plånböcker är tänkt att fungera och vilka vinster de kommer att innebära för både medborgare, företag och offentlig sektor.Stefan är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

12:10
Digitala plånböcker – så går arbetet med att utveckla ekosystemet med digitala plånböcker på EU-nivå
  • Proof of Business – hur når vi upp till regeringens och våra egna mål om att möta samhällets krav på snabba, säkra och effektiva verifieringstjänster?
  • Samverkan med andra aktörer som framgångsfaktor – vad är viktigt för att lyckas?
  • EU Digital Wallet Consortium – status i den storskaliga pilot som testar tekniken i praktiken för digitala plånböcker och bevis
  • Hur kan blockkedjeteknik användas för att samla, hantera och dela verifierad och kvalitetssäkrad med tredje part på ett enkelt sätt och över landsgränser?
  • Hur kommer denna utveckling att bidra till ökad automatisering, effektivisering och ökad säkerhet i digitaliseringen och vad blir vinsterna för offentlig sektor?