Stefan Grund

Dataskyddsombud
Karlstads kommun

Stefan Grund är dataskyddsombud i Karlstads kommun och har lett arbetet med att förbereda verksamheten inför den nya dataskyddsförordningen. Under anförandet får du ta del av hur arbetet har lagts upp och vad som krävs för att lyckas med detta i praktiken. Hur anpassningen till nya dataskyddsförordningen har lett till verksamhetsutveckling.Stefan är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
Dag 2

10:20
Att säkerställa dataskydd i praktiken och ett rättssäkert arbetssätt enligt GDPR
  • Vilka konsekvenser har GDPR fått efter att lagen infördes?
  • Hur påverkar lagstiftningen ditt arbete i stort?
  • Organisation och struktur för att nå ett rättssäkert arbetssätt enligt GDPR
  • Nämndsekreterens ansvar och roll i arbetet med dataskydd