Stefan Hallin

Workplace Experience Manager
Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate är en integrerad funktion i Volvokoncernen, med strategiskt och operativt ansvar för koncernens fastigheter och kontor världen över. Ett viktigt inslag i deras arbete är optimering av kontorsanvändning och värde vilket de utvecklat genom kontorskonceptet Future Workplace som gäller för alla större renoveringar och nybyggnationer inom koncernen. Syftet är att skapa smarta arbetsplatser som inspirerar, skapar kreativitet, samhörighet och underlättar samarbeten. Konceptet innebär också att alla organisationer som står inför en renovering eller flytt, måste göra en noggrann analys av sin verksamhet. Utifrån de anställdas arbetsuppgifter och behov kan lösningen vara ett helt aktivitetsbaserat arbetssätt, en blandning med agila arbetssätt eller en lösning med egna skrivbord. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur Volvo transformerar sina kontor och arbetssätt för att integrera människor, platser och processer för att säkerställa en positiv medarbetarupplevelse och hög produktivitet i det nya normala.Stefan är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
22 mars

13:50
Future Workplace – så driver Volvo ett globalt och koncernövergripande förändringsarbete kring nya arbetssätt som öppnar upp för innovation, samarbete och ökad tillväxt
  •  Ytoptimering – så kartlägger vi arbetsmönster och behov för att göra kontoren både mer yteffektiva och smarta
  • Hur hittar vi den perfekta hybriden som skapar en mer sömlös medarbetarupplevelse? – om mobilitet, samverkan och smarta lösningar i det flexibla hybridkontoret
  • Hur kan vi använda våra kontorslokaler mer hållbart och flexibelt och samtidigt öka medarbetarnas välbefinnande?
  • New tomorrow – vad är viktigt när vi omformar och anpassar kontor och arbetssätt utifrån nya behov?
  • Hur kommer ny teknik att påverka arbetsplatsen och hur kan vi ta nästa steg framåt för att få rum och teknik att samverka på riktigt?