Stefan Lilius

Nationell samordnare NIS-tillsyn
IVO


Stefan är med som paneldeltagare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

10:55
NIS-tillsyn idag och i morgon – samlade erfarenheter och framåtblick
  • Tillsynsmyndigheternas arbete med tillsyn idag – vilka är lärdomarna?
  • Hur kan du stärka din organisations beredskap inför NIS2?