Stefan Olowsson

CIO
Försäkringskassan

Försäkringskassan rankas ofta som en myndighet i framkant vad gäller digitalisering och de har också ett regeringsuppdrag att erbjuda samordnad och säker IT-drift för Sveriges myndigheter för att säkerställa en effektivare och säkrare digitalisering av statsförvaltningen. Under denna föreläsning kommer du dels att få ta del av Försäkringskassans egna arbete med eID och elektroniska underskrifter samt hur de arbetar för att samordna den gemensamma inloggningstjänsten E-identitet för offentlig sektor – EFOS som ger säker inloggning för statligt anställda. Stefan Olowsson har jobbat som CIO på Försäkringskassan i 11 år och vann 2019 utmärkelsen Årets CIO. Anna Fors är digital strateg på Försäkringskassan och en av utredarna i Försäkringskassans utarbetande av vitboken Molntjänster i samhällsbärande verksamhet. Anna har även biträtt som expert till utredningen om betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Hon har tidigare varit departementssekreterare med fokus på it-driftsfrågor på Finansdepartementet och digital strateg på TUI Nordic.Anna är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

16:20
Försäkringskassans breda arbete med eID och elektroniska underskrifter för en hållbar digital förvaltning i samverkan
  • Så har eID och elektroniska underskrifter revolutionerat kontakten med medborgarna och handläggningen kring socialförsäkringen
  • Vilka är de största utmaningarna med att erbjuda elektroniska underskrifter och vilka lärdomar har vi gjort längs vägen?
  • Den statliga utredningen om betrodda tjänster – vad innebär slutbetänkandet i praktiken?
  • EFOS – så funkar e-identitet för offentlig sektor och hur går man tillväga för att ansluta?
  • Gränsöverskridande identifiering – så gör vi The single digital gateway möjlig i praktiken