Stefan Palmqvist

Head of risk
TINK

Stefan har mer än 20 års erfarenhet inom finans- och IT industrin och 8 års erfarenheter från riskhantering, Cybersäkerhet och Operationell risk från företag som Swedbank, Klarna och nu hos Tink som nyligen förvärvades av Visa. Mitt primära fokus är att möjliggöra en ”friktionsfri” Risk Management inom företaget, som anammar ett agilt arbetssätt och har en verksamhetsmodell optimerad på hastighet och utveckling, så att alla affärsbeslut tas med relevanta risker i åtanke.Stefan är med som talare på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023
4 maj

16:20
Säker informationshantering inom hela verksamheten – så utvecklar du en god säkerhetskultur genom övergripande ansvar och tydlig policy
  • Hur skapar du en god säkerhetskultur och ökad medvetenhet om cyberrisker och cybersäkerhet i en komplex organisation?
  • Vilken kompetens om informationssäkerhet krävs hos medarbetare i organisationen och hur når vi ut till dem på ett effektivt sätt med verksamhetens policys?
  • Hur man kan samverka med affärsledning och compliancefunktionen för att ha en god säkerhet och efterlevnad av kritiska regelverk specifikt kring informations- och cybersäkerhet