Stefan Ronéus

Affärsområdeschef Hofs Park
APP Properties

På den attraktiva stadsdelen Hov i Växjö utvecklar APP Properties ett unikt kvarter för äldre: ”Hofs Park”. De cirka 200 bostäderna med blandad upplåtelseform kommer att börja att byggas under 2019. Kvarterets hjärta kommer att bli en stor park och i anslutning finns gemensamma faciliteter i form av reception, lobby och café. Ett av husen uppförs som trygghetsboende där en värd eller värdinna finns och som blir en viktig tillgång för de boende. Det byggs även ett hälsocenter för avkopplande stunder. Tillsammans med kommunala funktioner för vård- och omsorg, pensionärernas hus, förskola och kommersiella inslag bildas en helhet. Ove berättar om kommunens tankar när man planerade för området och Stefan berättar utifrån APP Properties om vad som planeras för framtiden.Stefan är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

13:25
Att ta ett helhetsgrepp om samhällsplaneringen och skapa ett behovsanpassat utbud av bostäder för äldre
  • Så har vi arbetat för att få frågan om bostäder för äldre högt upp på kommunledningens agenda
  • Hur vi har engagerat medborgare och tagit tillvara på deras erfarenheter för att identifiera behov, krav och efterfrågan
  • Så har vi tagit ett helhetsgrepp och bygger ett variet utbud av seniorbostäder – Hofs Park
  • Utformningen bakom den nya stadsdelen Hofs Park där äldres behov har fått stå i fokus i planeringen av bostäderna och utemiljön:
    – Gemenskap och vi-känsla och att nå social hållbarhet
    – ”Husen omkring en park”
    – ”En plats att längta till”