Stefan Santesson

Senior IT-säkerhetskonsult
IDsec Solutions

Att säkerställa tilltron och arkivbeständigheten för att skapa en hållbar informationshantering med digitala underskrifter är ofta en stor utmaning. Hur avgör man om en underskrift är giltig, vad ska bevaras, hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vad är viktigt att tänka på ur ett bevarandeperspektiv? Stefan Santesson är författare till ett 20-tal internationella standarder inom IETF och EU och en av grundarna till eID-utvecklingen i Sverige. Han har tidigare arbetat som Senior program manager på Microsoft Windows Security och rådgivare till EU-kommissionen inom elektronisk legitimering och underskrift. Han har lång och gedigen erfarenhet som utvecklare av Sveriges eID-infrastruktur och Sveriges integration med EU. Han är en av grundarna till IDsec Solutions som har varit involverade i processen att ta fram och förverkliga en ny infrastruktur för elektronisk legitimering och underskrift i Sverige. De har även ansvarat för svenska eIDAS noderna samt de tekniska specifikationer som används när svenska myndigheter legitimerar personer från andra länder. Under denna föreläsning kommer du att få en genomgång av ny standard och hur den kan användas på bästa sätt för att säkerställa tilltron och arkivbeständigheten vad gäller elektroniska underskrifter och eID.Stefan är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
20 april

11:30
Validering och arkivering av elektroniska underskrifter – så säkerställs tillit och arkivbeständighet i elektroniska handlingar
  • Funktionella behov och krav på underskrifter – vilka typer av underskrifter förekommer, när är respektive typ lämplig att använda och vad ställer detta för krav på validering?
  • Vad innebär äkthet och hur garanteras äktheten i elektroniska handlingar? Hur kan underskriften bli ogiltig? Vad händer om handlingstypen ändras?
  • Vad behöver vi bevara och hur bevarar vi den underskrivna handlingen över tid?
  • Hur kan en arkiverad underskriven elektronisk handling och dess äkthet verifieras i framtiden?