Stefan Sjöström

Badchef
Burlövs kommun

I Burlövs kommun invigdes kommunen sitt nya badhus den 14 mars 2022. Under anförandet berättar Stefan Sjöström, badchef, Burlövs kommun om planering och byggnation av badhuset. Du får ta del av erfarenheter från processen bakom en lyckad byggnation och hur man arbetar för en framgångsrik drift samt service till besökarna.Stefan är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
25 januari

09:10
Badhuset i Burlöv – att utveckla en modern och funktionell badanläggning med liv och rörelse och gott resultat
  • Processen bakom en lyckad byggnation av ett badhus – att ta rätt beslut vad gäller hållbarhets-, teknik- och ekonomiaspekten
  • Drift av badhus – så ser vi till att det blir en väl fungerande verksamhet vad gäller såväl den tekniska driften som de mjuka delarna med organisation, arbetsmiljö och bemanning
  • Service i fokus – så får vi alla att tänka kund och skapar en servicekultur i syfte att erbjuda en hög besökarupplevelse